నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని 21వ డివిజన్ రవీంద్ర నగర్, 1వ వీధిలో అధికారులతో కలసి పర్యటించిన రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి. 
 
నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి కృషితో 21వ డివిజన్ లో దాదాపు 3 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల నిధులతో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.

రాబోయే రోజులలో 21వ డివిజన్ అభివృద్ధికి మరింతగా కృషిచేస్తాము. రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.