చిత్తూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ (అభివృద్ధి) గా శనివారం నాడు అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించిన జాయింట్ కలెక్టర్( హౌసింగ్)


వెంకటేశ్వర.