చెముడుగుంట
చెరువులో ఈత కోసం వెళ్లిన ముగ్గురు విద్యార్థుల గల్లంతు. గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు-వెంకటాచలం