కమల్ హాసన్‌కు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో అక్షర హాసన్, సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని డ్యాన్స్