శ్రీవారి తల్లిగా పూజలు అందుకునే
వకుళ మాత ఆలయంలో చారిత్రక శాసనం ఒకటి బయట పడింది

తిరుపతి సమీపంలోని పేరూరు గ్రామంలో వకుళమాత ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో ఈ పురాతన శాసనం వెలుగు చూసింది.

ఈ శాసనాన్ని పరిశీలించిన పురావస్తు శాఖ అధికారులు 11వ శతాబ్దంలో తమిళంలో నాటి చోళ రోజు మొదటి కులోత్తంగ చోళుడు జారీ చేసిన శాసనంగా గుర్తించారు.

ఈ శాసనం ఆధారంగా ఇక్కడే విష్ణుమూర్తి అలయంతో పాటు అమ్మవారి ఆలయం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. తితిదేలో వకుళమాత ఆలయానికి సంబంధించి..

గతంలో శాసన ఆధారాలు దొరకని పక్షంలో... ఈ శాసనం పురావస్తు శాఖ అధికారులు మరింత లోతుగా పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు.