రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు (ప్రజా వ్యవహారాలు) పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి గారిని కలిసి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన వై ఎస్ ఆర్ సి పి కేంద్ర కార్యనిర్వాహక మండలి సభ్యులు శ్రీ కొడవలూరు ధనంజయ రెడ్డి గారు