జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ధనలక్ష్మి ని  పీకేపాడు సర్పంచ్ మర్యాద పూర్వకంగా కలసి తమ గ్రామ పంచాయతీ గురించి పలు విషయాలు తెలపగా సానుకూలంగా స్పందించారు..