నెల్లూరు ఆత్మకూరు రైస్ మిల్లు పై పోలీసుల సోదాలు.


అక్రమంగ నల్వవుంచిన 145 అక్రమ రెషన్ బియ్యం స్వాదీనం.


రెండు ఆటోలు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.