నాయడుపేట మండలం మేనకురు బ్రాందీ షాప్ ను వెంటనే మూసివేయాలని ఈ రోజు భారీ ధర్నా చేపట్టిన వైసీపీ ట్రేడ్ యూనియన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి

కట్టా వెంకట రమణ రెడ్డి.