మహాత్మా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని విద్యుత్ భవన్ లో గాంధీ గారి చిత్రపటానికి  నివాళులు అర్పించిన సూపరెంటెండింగ్ ఇంజనీర్ శ్రీ కె. విజయ్ కుమార్ రెడ్డి   ...SE గారు మాట్లాడుతూ గాంధీజీ ఆశయ సాధన కోసం ప్రతిఒక్కరు పాటుపడాలని కోరారు.