కోవూరు జె బి ఆర్ గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో
జగనన్న పచ్చ తోరణం లో భాగంగాకోవూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రామారావు   sub inspector కృష్ణా రెడ్డి మొక్కలు నాటారు....