ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధికి కోటి రూపాయల విరాళం ఇచ్చిన లలితా జ్యులరీస్ అధినేత కిరణ్ కుమార్.


డబ్బులు ఎవరికీ ఊరికే రావు ......