గూడూరు ప్రగతి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో బజాజ్ షోరూమ్ అనిల్ మరియు హీరో  షోరూమ్ శ్రావణ్  దాతృత్వంతో గూడూరు 2 టౌన్ లోని 31వ వార్డ్ చింపిరి నాయుడు కట్ట నందు మరియు నర్సింగ్ రావు పేట నందు  175 పేద కుటుంబాలకు వారానికి సరిపడ కూరగాయలు
పంపిణీ చేయడం జరిగింది. గూడూరు శాసనసభ్యులు వెలగపల్లి వరప్రసాద్ రావు గారు మరియు కమిషనర్ ఓబులేసు గారి చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది.అధ్యక్షుడు కడివేటి.చంద్రశేఖర్, ఉప అధ్యక్షుడు వేమారెడ్డి సురేంద్ర నాథ్ రెడ్డి, జాయింట్ సెక్రెటరీ యమహా సుబ్రహ్మణ్యం,కరిముల్లా,ఎం.మస్తానయ్య, గ్రానైట్ ప్రభాకర్, వాలంటీర్స్,తదితరులు పాల్గొన్నారు.