విద్యానగర్ కాలనీ లో డాక్టర్ సుకుమార్ ను పరామర్శించడానికి వచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి కి సాయిబాబా చిత్ర


పటాని అందజేస్తున్న  డాక్టర్ సుకుమార్, సుధారాణి దంపతులు .