ఒక అజ్ఞాత భక్తుడు 1008 విష్ణు సహస్ర  నామ నాణెములతో 10 కోట్ల 89 లక్షలు విలువ 39 కేజీల బంగారు హారాన్ని TTD లో ఉన్న ప్రసన్న వేంకటేశ్వర సామి కి విరాళంగా ఇచ్చారు.