చెంగాళమ్మను దర్శించుకున్న శాసనసభ ఉపసభాపతి శ్రీ కోన రఘుపతి కుటుంబ సభ్యులు.


 సుళ్లూరుపేట శ్రీ శ్రీ చెంగాలమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఉపసభాపతి శ్రీ కోన రఘుపతి కుటుంబ సభ్యులు. చెంగాలమ్మ ఆలయం వద్ద ఉపసభాపతి కి స్వాగతం పలికిన సుళ్లూరుపేట శాసనసభ్యులు కిలివేటి సంజీవయ్య,ఆర్డిఓ సరోజిని, మున్సిపాల్ చైర్ పర్సన్, వైసిపి నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొ


న్నారు.