ప్రజలందరి ప్రభుత్వం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన, ఆయన పాలన పై తప్పుడు విమర్శలు చేయడం సరికాదు - కావలి బ్రాహ్మణ సంఘం నాయకులు  శివ