రంజాన్ మాసంలో ఎవరు ఆకలితో ఉండకూడదనే ఆలోచనతో నిత్యం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని రియాజ్ ఫామిలీ రెస్టారెంట్ అధినేత రియాజ్ అన్నారు. తాను పేదరికంలో పుట్టానని అన్నం విలువ తెలుసని అన్నాన్ని వృధా చెయ్యకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లూరు హోటల్స్ అస్సోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అమరావతి కృష్ణ రెడ్డి, నెల్లూరు ఫీస్ కమిటి సభ్యులు షమీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.