శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో, నెల్లూరు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా ఇన్ చార్జీ మంత్రివర్యులు శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన జరిగిన జిల్లా సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్న వై.యస్.ఆర్.కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు, సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు.