శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి నిమజ్జనం శోభాయాత్ర... ముగిసిన జాతర... కరోనా సైతం లెక్కచేయకుండా అమ్మవారి దర్శనానికి భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చిన భక్తులు