శ్రీ శ్రీ శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవంలో..ఆఖరి ఘట్టం  నిష్క్రమణం..అమ్మవారికి హారతి ఇచ్చి రథాన్ని ప్రారంభించిన.. మాజీ మంత్రివర్యులు వెంకటగిరి శాసనసభ్యులు శ్రీ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు

(వెంకటగిరి,తేదీ 30 సెప్టెంబర్ 2021)