నెల్లూరు జిల్లా

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అటవీ & ఇంధన శాఖామంత్రి, జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి గౌరవ శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నెల్లూరుకు విచ్చేసిన సందర్భంగా మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన SPS నెల్లూరు జిల్లా యస్.పి. శ్రీ విజయ రావు, IPS., గారు....... అనంతరం కొద్ది సేపు జిల్లాలోని పలు విషయాలపై ఇరువురు చర్చించారు..