వెనక బడిన వర్గాలకు చెందిన కులసంగాలు తో సమీక్ష సమావేశం 
 నెల్లూరు జిల్లా వెనక బడిన వర్గాలకు చెందిన కులసంగాలు తో సమీక్ష సమావేశం లో పాలగున్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట వెనకబడిన తరగతుల శాసన సభ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ జంగా కృష్ణమూర్తి గారు జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు గారు మరియు అసర జాయింట్ కలెక్టర్ రోజుమోండ్ గారు జిల్లా DLDA చైర్మన్ గొల్లపల్లి విజయ కుమార్ గారు మరియు బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వెంకటయ్య garu