విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిల కోసం ఆత్మకూరు పట్టణంలో   ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో మోకాళ్లపై నడిచి నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులు.