షెటిల్ ఆట ఆడుతుండగా ముదిరిన ఘర్షణ, యువకులు కత్తులతో దాడులు...ఓ యువకుడు మృతి,మరో యువకుడికి కత్తి పోట్లు తీవ్ర గాయాలు. పోలీసుల అదుపులో 6గురు యువకులు.       రాత్రి సమయంలో షటిల్ ప్లే అడుతుండగా ఘర్షణ