నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఆమంచర్ల గ్రామంలో PMESY నిధులతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఆమంచర్ల నుండి ములుముడి లింక్ రోడ్డు పనులను పరిశీలించిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయ ఇంచార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి నాణ్యత ప్రమాణాలతో నిర్దిష్ట కాలంలో రోడ్డు పనులు పూర్తిచేయాలని సంబంధిత అధికారుల కోరిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయ ఇంచార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి