06.10.2021 వ తేదీన ఉదయం 11.00 గంటలకు నెల్లూరు జిల్లా రెడ్ క్రాస్ ఛైర్మన్ శ్రీ పి. చంద్ర శేఖర్ రెడ్డి గారు Cobblers (చెప్పులు కుట్టు వారు) మరియు Waste Paper Pickers (చిత్తు కాగితములు ఏరుకునే వారు) ఉచితంగా నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా రెడ్ క్రాస్ ఛైర్మన్ శ్రీ పి. చంద్ర శేఖర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ సమయంలో Cobblers (చెప్పులు కుట్టు వారు) మరియు Waste Paper Pickers (చిత్తు కాగితములు ఏరుకునే వారు) ఆర్ధికంగా ఇబ్బందులకు గురై వారి కుటుంబాలను నడుపుకొనుటకు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.  ఈ కష్ట కాల సమయంలో జాన్ హోప్కిన్స యునివర్సిటి వారి సౌజన్యంతో Cobblers (చెప్పులు కుట్టు వారు) మరియు Waste Paper Pickers (చిత్తు కాగితములు ఏరుకునే వారు) వారికి ఉచితంగా నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేయడం జరిగినది అని తెలియచేసారు. 

ఇదే విధంగా గతంలో కోవిడ్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కు నిత్యవసర సరుకులను పంపిణీ చేయడం జరిగినది అని తెలియచేసారు.  లాక్ డౌన్ సమయంలో ఉచితంగా నాణ్యమైన 55,000 భోజనాలు, బట్టలు, దుప్పట్లు, సబ్బులు, బ్రష్ లు, టూత్ పేస్ట్ లు, షాంపూలు 73 రోజుల పాటు 4 వివిధ పునరావాస కేంద్రాలలో పంపిణీ చేయటం జరిగిందని తెలియచేసారు.  ఇదే కాకుండా జిల్లా రెడ్ క్రాస్ నూతన కమిటీ వచ్చినప్పటి నుండి వివిద సేవ కార్యక్రమములు చేయటం జరుగుతోందని తెలియచేసారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లూరు జిల్లా శాఖ మేనజింగ్ కమిటీ సభ్యులు శ్రీ గునపాటి ప్రసాద్ రెడ్డి, శ్రీ యడవలి సురేష్,  శ్రీ దాసరి రాజేంద్ర ప్రసాద్, నెల్లూరు జిల్లా శాఖ కింద వున్న ARV ప్రాజెక్టు కన్వీనరు శ్రీ బి.వెంకు రెడ్డి,  రెడ్ క్రాస్ జీవిత కాల సభ్యులు మరియు రెడ్ క్రాస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.