చంద్రబాబు క్రూరుడు....ఈ మాట ఎన్టీఆర్ చెప్పారు -

 కావలి ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి